Organisering

PCjobbingOptimalAssistanse har sin administrasjon på Grålum ved Sarpsborg. Ledelse og konsulenter jobber mye via nettbaserte løsninger, som innebærer flere muligheter for kontakt.

Vi bygger opp stab og administrasjon etter behov. Lave administrative kostnader gjør oss fleksible for våre kunder. OptimalAssistanse har et stort nettverk innenfor ulike faggrupper, som vi benytter oss av ved behov.

OptimalAssistanse er i kontinuerlig utvikling, og har god evne til å tilpasse seg til fremtidige løsninger og former for samarbeid.

En forutsetning for OptimalAssistanses drift er at våre ansatte har bred erfaring og kompetanse på ulike fagområder, på så vel funksjonsbegrensinger, som på de mulighetene BPA innebærer.

Friskt fokus

Opplæring og informasjon gis av våre konsulenter på et tidlig tidspunkt, og helst i forkant av oppstart, eller umiddelbart etter at en BPA-ordning er overført til OptimalAssistanse.  Arbeidsledere får grunnleggende veiledning, evt individuelt i eget hjem. Med friskt fokus på de gode mulighetene som finnes så legger vi tilrette for et godt samarbeid og god videreutvikling. Assistentenes rolleforståelse har stor betydning, OptimalAssistanse har derfor egne, ”skolerte” og vel erfarne assistenter som kan bistå i praktisk veiledning.

For OptimalAssistanses arbeidsledere og assistenter er vi tilgjengelig på telefon 69 12 96 00 alle dager, kl. 00:00 – 24:00.