Mål og visjon

Løfter Lovgivers intensjoner med Brukerstyrt Personlig Assistanse er i første rekke brukerstyring, brukervalg og fleksibilitet. OptimalAssistanses intensjon er å støtte friheten til å gjøre egne valg, utnytte mulighetene med BPA for hovedpersonens prioriteringer og aktiviteter:

OptimalAssistanse erkjenner seg til brukerstyringsprinsipper og kvalitetssikring av disse
Vi arbeider for frigjøring av den enkeltes iboende ressurser gjennom selvstyrt og selvvalgt assistanse.

OptimalAssistanses kjerneverdier brukes aktivt i vårt arbeide både internt og eksternt
Respekt i praksis. Friskt fokus, og tro på likeverdig dialog og folks egne perspektiver og verdigrunnlag.

OptimalAssistanses standard støtter opp om retten til et godt liv
Etikk skal alltid synliggjøres i handling, rettferdighetstenkning og vilje til endring.

OptimalAssistanses hovedmål er den enkeltes muligheter

Selvbestemt liv begynner med BPA. Økt livskvalitet styrker, og positiv oppmerksomhet utløser, mestring.
OptimalAssistanse vektlegger tillit, respekt for mennesker, og anerkjenner forskjeller som en ressurs. Vårt mål er at ansatte skal fremtre som positive, fleksible, ærlige og pålitelige. Vi tilrettelegger for at kompetanse, initiativ og kreativitet skal utvikle våre arbeidsmetoder, og gi våre kunder best mulige tilbud.