Oppsummering

Takket være alle som har svart på undersøkelsen, har vi grunnlag for å gjøre mange forbedringer i 2017. Det vil komme både assistenter og arbeidsledere til gode. Det er mange små endringer vi vil gjøre, men her er noen av hovedfunnene:

DET POSITIVE:
9 av 10 assistenter:
– er godt fornøyd med yrket som assistent
– er godt fornøyd med OptimalAssistanse som arbeidsgiver
– er fornøyd med hjelpen de får av administrasjonen
– får tydelige beskjeder, og blir selv hørt av arbeidsleder
– er fornøyd med inneklima og renhold/orden på arbeidsplassen
– mener selv de har fått god opplæring i håndtering av medisiner (av de som gir)

8 av 10 assistenter:
– er fornøyd med hvor raskt administrasjonen svarer
– får tilbakemeldinger på jobben av arbeidsleder
– er fornøyd med opplæring i tekniske hjelpemidler (av de som bruker det)
– er fornøyd med timeregistrering, lønnslipp, og opplever få feil

10 av 10 assistenter (eller nær 100%):
– synes arbeidsstedet er godt tilrettelagt
– opplever at de behandles hyggelig og profesjonelt i kontakt med administrasjonen.

DET NEGATIVE:
60% av assistentene har opplevd det siste året at arbeidsplan ikke er klar i tide
55% av assistenter har ikke hatt medarbeidersamtale det siste året
15% er ikke fornøyd med opplæring i egne arbeidsoppgaver
35% er ikke fornøyd med opplæringen i OptimalAssistanses rutiner
30% har ikke skriftlige rutiner for håndtering av medisiner (av de som gir)
25% vet ikke hvor kontaktinfo til arbeidsleders pårørende befinner seg
55% vet ikke hvor kontaktinfo til andre assistenters pårørende befinner seg
25% vet ikke hvor førstehjelpsutstyr befinner seg
10% vet ikke hvor brannslukkerutstyr befinner seg

Takk til alle som deltok i undersøkelsen!
Har du spørsmål rundt dette? Send oss en mail til post@optimalassistanse.no

Legg igjen en kommentar