Assistentundersøkelsen 2016

Hvert år gjennomfører OptimalAssistanse en anonym og frivillig medarbeiderundersøkelse. Dette er en del av vårt HMS-arbeid, av vår kvalitetssikring, og av vår strategi for å utvikle bedriften videre.

Svarene vi mottar kan avsløre svakheter og feil i måten vi driver på. Det gir oss mulighet til å forbedre oss; slik at vi kan bli en bedre arbeidsgiver for assistentene, og en bedre samarbeidspartner for arbeidslederne. Hvert år gjør vi små og store endringer basert på svarene i Assistentundersøkelsen. Tusen takk til dere som svarer og gjennom det bidrar til å gjøre OptimalAssistanse bedre!

Assistentundersøkelsen 2016 ble gjennomført i september 2016. Cirka 35 prosent av alle ansatte svarte. Resultatene er nå gjort tilgjengelig her for alle assistenter og arbeidsledere i OptimalAssistanse. Dette gjør vi fordi vi ønsker åpenhet i organisasjonen, og fordi vi tror at alle har noe å lære – alltid.

Undersøkelsen er delt inn i 5 emner, hver med et knippe spørsmål. Velg emne i menyen og velg spørsmål for å se de aktuelle resultatene. Til hvert diagram finner du en forklarende tekst, og informasjon om hvilke regler/rutiner som gjelder. Vi oppfordrer alle assistenter og arbeidsledere til å lese gjennom alle resultater og kommentarer. Tenk gjennom forholdene på din egen arbeidsplass, og hvilke endringer du selv kan ta initiativ til å gjøre!