Har du BPA og bor i en kommune i Vestregionen?

Illustrasjon rekruttering

OptimalAssistanse er tjenestegodkjent i følgende kommuner og kan velges som BPA-samarbeidspartner i: Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik.

Etter at det ble kunngjort at OptimalAssistanse er tjenestegodkjent mottar vi mange henvendelser fra folk som bor og arbeider i de nevnte kommunene. Noen er strålende fornøyd over å finne oss på listen, noen litt skeptiske til en “nykommer”, de aller fleste er nysgjerrige på hvem vi er og hva vi tilbyr.


-Jobbsøknadene har allerede begynt å tikke inn hos oss, både fra personlige assistenter, de som ønsker en administrativ stilling, eller som BPA-konsulent. Dette setter vi stor pris på, og alle søknader behandles fortløpende.

Vi synes det er stas å kunne fortelle om vårt sterke BPA-engasjement, at “B-en” i BPA har høyt fokus, om vår tro på Independent Living-ideologien, vi vet at BPA kan være en nøkkel til frihet, og at vi mener at BPA og service hører sammen.

Vi er glade for tilliten og vil gjøre vårt beste for å tilby en optimal BPA-løsning innenfor de rammene som er lagt, være en attraktiv arbeidsgiver, og en god leverandør for kommunene.

Ønsker du mer informasjon om oss

To personer fra oss kan komme hjem til deg, du kan besøke oss på vårt kontor, eller vi kan bli enige om å treffes et annet passende sted. Vi setter av halvannen time.
Vi tenker oss ca 35-45 minutter til en presentasjon av bakgrunn og tilbud først, deretter blir det god tid til spørsmål. Høres det ok ut?

Hvem, hvor mange?

Ønsker en eller flere av dine assistenter å være med på møtet? Du som arbeidsleder bestemmer. Men det er jo alltid greit å vite hvor mange vi blir.

Ny BPA-samarbeidspartner

Vi er opptatt av å kunne gi best mulig informasjon til deg som arbeidsleder, slik at du skal få tilstrekkelig grunnlag til å vurdere hvem du ønsker som din fremtidige samarbeidspartner. Det er en viktig avgjørelse du skal ta, enten alene, sammen med familie, og/eller sammen med din(e) ansatt(e).
I OptimalAssistanse har vi mangeårig erfaring med å leve med assistanse, vi kjenner godt til hvor krevende det er å være arbeidsleder, det å alltid måtte ha flere tanker i hodet samtidig – både dine egne ønsker og behov, og assistentens. Ditt hjem er noens arbeidsplass, og både trivsel og stabilitet henger sammen med at ansatte har gode forhold. Vi har all respekt for at du trenger både tid og kunnskap før du beslutter hvem du ønsker å inngå avtale med. Hvis du er godt fornøyd med den/de ansatte du har i dag, så vil det jo være aller best om assistenten ønsker å bli med videre til den arbeidsgiveren som du til slutt finner best – for deg og dere.

Personlig valg

OptimalAssistanse er en av seks selskaper som er tjenestegodkjent som BPA-leverandør i den kommunen hvor du bor, men vi kjenner svært lite til de andre fem selskapene og hva de tilbyr – annet enn at vi alle må forholde oss til Vestregionens rammer. Vi vet pr i dag ikke hvor mange arbeidsledere det er i dette området som i denne omorganiseringsprosessen ønsker et nærmere samarbeide med oss, nettopp fordi dette er helt personlige valg.

Ulik erfaring

Erfaringsvis så er det arbeidsledere med svært ulik bakgrunn og erfaring i kommunene; noen som akkurat har fått vedtak om BPA, noen med mange års erfaring, noen har hatt kommunen som arbeidsgiver for assistentene, andre har benyttet forskjellige private leverandører/andelslag, mens noen kanskje kan inngå ny avtale med sin tidligere samarbeidspartner. Dette betyr at informasjonsbehovet vil kunne variere ganske mye fra person til person.

Personlig service

Vi har så vidt syslet litt med tanken om å invitere til et felles informasjonsmøte (fordi mange ønsker å bli kjent med vårt tilbud i disse dager), men vi er som nevnt opptatt av å gi personlig service og velger derfor å gjøre individuelle avtaler om møter.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss for å avtale tid for et møte, Tlf 959 95 898.

Hvis du har anledning så er det bare fint om du sender oss noen av spørsmålene dine på e-post – før vi eventuelt skal møtes.

Vi ser frem til å møte deg, din assistent, evt flere av dine assistenter.